Tworzenie bazy danych w phpMyAdmin

Jak stworzyć bazę danych w phpMyAdmin

21 czerwca 2022

phpMyAdmin to jedno z najpopularniejszych narzędzi służących do zarządzania bazami danych MySQL. W tym poradniku pokażę, w jaki sposób można utworzyć w nim nową bazę danych, oraz jak dodać do niej nowe tabele.

Tworzenie nowej bazy danych w phpMyAdmin

1. Wejdź do phpMyAdmin

W przypadku localhost (uruchamianego np. z wykorzystaniem XAMPP), adresem będzie zwykle http://localhost/phpmyadmin/.

2. Zaloguj się do phpMyAdmin

Jeżeli nie jesteś zalogowany, zaloguj się. W przypadku hostów lokalnych loginem zazwyczaj jest root, a hasło jest puste, lub takie, jakie podaliście.

3. Dodaj nową bazę danych.

W tym celu naciśnij na “Nowa” w lewym górnym rogu ekranu.

Dodawanie nowej bazy w phpMyAdmin

4. Wprowadź nazwę bazy danych i wybierz odpowiednie kodowanie.

Wszystko zależy od zastosowania, ale do większości baz danych polecam wybrać utf8mb4_general_ci lub utf8mb4_polish_ci.

Po wpisaniu nazwy i wybraniu kodowania, naciśnij “Utwórz”.

Tworzenie bazy danych

Po wciśnięciu przycisku baza powinna zostać utworzona.

Dodawanie nowej tabeli do bazy w phpMyAdmin

Aby dodać nową tabelę do bazy w phpMyAdmin:

1. Wybierz bazę danych, do której chcesz dodać nową tabelę.

Lista baz danych znajduje się po lewej stronie.

2. Przejdź do zakładki Struktura.

Znajduje się ona na górze, po lewej stronie od zakładki “SQL”.

3. Wprowadź nazwę bazy i wybierz ilość kolumn.

Ilość kolumn można później bez większego problemu zredukować lub zwiększyć, więc możesz to ustawić np. na 3.

4. Naciśnij “Wykonaj”.

Dodawanie nowej tabeli do bazy danych

5. Określ jakie pola mają znaleźć się w Twojej bazie danych i naciśnij “Zapisz”.

Dodawanie pól do tabeli

Po naciśnięciu “Zapisz” nasza tabela powinna zostać przypisana do bazy danych.

Dodawanie nowych rekordów do bazy w phpMyAdmin

1. Naciśnij na nazwę bazy danych, by rozwinąć listę dostępnych tabeli.

Lista tabel znajduje się po lewej stronie.

2. Wybierz tabelę, do której chcesz dodać nowy rekord.

Tabela w bazie danych

3. W górnym Menu wybierz opcję “Wstaw”.

4. Określ co chcesz wstawić i naciśnij “Wykonaj”.

Pole ID pozostawiam puste celowo, ponieważ jest ustawione na AUTO_INCREMENT (A_I), uzupełni się samo.

5. Po dodaniu rekordu możesz zobaczyć go na liście w zakładce “Przeglądaj”.

Przeglądanie danych wstawionych do tabeli

To wszystko.

Teraz możesz np. przeglądać i modyfikować zawartość takiej bazy za pomocą swoich skryptów. Powodzenia!