programowanie

Na czym polega programowanie?

7 maja 2021

Programowanie to proces polegający na tworzeniu zestawień rozmaitych instrukcji, które zebrane w logiczny sposób mogą przerodzić się w pełni funkcjonalny program komputerowy, spełniający jakieś konkretne zadanie. Przy programowaniu bardzo ważna jest znajomość przynajmniej jednego języka programowania i umiejętność zastosowania go w praktyce. Przydatne jest tu doświadczenie, umiejętność wyszukiwania informacji w internecie (najlepiej w języku angielskim), a także zdolność do logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.