Jak usunąć bazę danych w phpMyAdmin?

Jak usunąć bazę danych w phpMyAdmin

23 czerwca 2022

Po poradniku, w którym opisywałem jak stworzyć bazę danych w phpMyAdmin, przyszedł czas na to, by pokazać jak ją usunąć.

O ile prawdopodobnie będziecie częściej tworzyć nowe bazy niż usuwać stare, taka umiejętność również może się przydać, a już w szczególności tym z Was, którzy starają się dbać o utrzymywanie względnego porządku (wierzcie mi lub nie, ale posiadanie 100 niepotrzebnych baz danych potrafi denerwować).

W tym poradniku dowiesz się:

Jak usunąć całą bazę danych w phpMyAdmin?

Wskazówka:

Jeżeli dana baza będzie mogła Ci się jeszcze kiedyś przydać, przed usunięciem warto wykonać jej kopię zapasową w zakładce “Eksport”.

1. Wybierz z listy po lewej stronie bazę danych, którą masz zamiar usunąć.

2. W menu na górze wybierz zakładkę “Operacje”.

3. W sekcji “Usuń bazę danych” wybierz opcję “Usuń bazę danych (DROP)”.

Usuwanie bazy danych w phpMyAdmin

Jeżeli nie widzisz sekcji “Usuń bazę danych”, być może wartość $cfg[‘AllowUserDropDatabase’] w pliku phpMyAdmin config.default.php jest ustawiona na false. To częsty problem, występujący m.in. w XAMPP.

W takiej sytuacji możesz np.:


1. Odnaleźć plik config.default.php (zwykle będzie znajdował się w /xampp/PhpMyAdmin/libraries/ lub w /usr/share/phpmyadmin/libraries/ na Linux).

2. Odnaleźć $cfg[‘AllowUserDropDatabase’] i zmienić wartość z false na true.

3. Zapisać plik.

4. Zrestartować Apache.

Jak usunąć tabelę w jakiejś bazie danych w phpMyAdmin?

Być może nie chcesz usuwać całej bazy, tylko pojedynczą tabelę.

W takiej sytuacji wystarczy wykonać następujące kroki:

1. Kliknij na nazwę bazy danych na liście baz po lewej stronie w phpMyAdmin.

2. W zakładce struktura odnajdź tabele, które chcesz usunąć. Naciśnij przy nich przycisk “Usuń” lub zaznacz je wszystkie i zmień opcję “Z zaznaczonymi:” na “Usuń”.

Usuwanie tabeli w phpMyAdmin

Jak usunąć dany rekord w bazie danych w phpMyAdmin?

Nie chcesz usuwać całej bazy, ani jej tabel? Być może chcesz po prostu usunąć jeden rekord, czyli jedną pozycję bazy danych taką jak np. konto danego użytkownika, czy jak w naszym przypadku – jeden z produktów.

Oto w jaki sposób można to zrobić:

1. Wybierz konkretną bazę z listy baz danych po lewej stronie.

2. W zakładce “Struktura” wybierz tabelę, z której chcesz usunąć rekord lub rekordy. Ja kliknę w moją tabelę produkty, z której będę chciał usunąć jeden z produktów.

Wybieranie tabeli w phpMyAdmin

3. Przy nazwie konkretnego rekordu, który chcesz usunąć kliknij “Usuń” lub zaznacz kilka rekordów checkboxami po lewej stronie i kliknij “Usuń” znajdujące się pod tabelą w sekcji “Z zaznaczonymi:”.

Usuwanie rekordu z bazy danych w phpMyAdmin